straatag-1-1200.jpg

Kommende temadage

Temadagen på Nordfyn den 26. august 2017Mosegaard Vierne temadag1

Temaet for arrangementet  var "det gode håndværk - og rigtig vedligeholdelse"

Det er et emne, som mange ejere af gamle huse til stadighed efterspørger, og det lykkedes os at finde en velegnet ejendom og at få samlet et eksperthold af høj kvalitet. Dette hold bestod af restaureringsarkitekterne Nikolaj Hyllestad og Jørgen Toft Jessen, tømrer Erik Therkildsen, tækkemand Per Keis.

Mødestedet

Mosegård, Lykkesborgvej 27, 5471 Søndersø

En meget succesfuld temadag, hvor over 60 medlemmer og kommende medlemmr dykkede ned i vedligeholdelse af en gammel stråtækt bindingsværksgård, som havde været i familiens eje i 11 generationer. Mere om dette i næste nummer af STRAATAG.

Hold øje med hjemmesiden. Der bliver endnu en spændende dag senere på året.