straatag-2-1200.jpg

Kontakt

Medlemsbladet STRAATAG
Torben Lindegaard Jensen
Telefon: 66 11 69 18
kl. 16.00 til 20.00

Andre kontakter:

Tække og stråtagsspørgsmål
Jesper Sandgård, tlf. 7575 1224
Finn Kuno Nielsen, tlf. 2096 7226
Jens Carl Kuno Nielsen, tlf. 2070 7513

Bindingsværk og tømmer
Erik Therkildsen. Telefon: 75 86 75 85


Brandmærkning
Telefon: 22 14 03 19, se også medlemsafdelingen.

Fredning
Torben Lindegaard Jensen: Telefon: 66 11 69 18, efter kl. 16.00 til 20.00.

Internet
www.foreningen-straatag.dk