Temadag på Midtsjælland den 16. maj 2020

Luftfoto af Haraldsted Præstegård

 

Mødested

pladsen vest for Allindelille Fredskov overfor Kastrupvej 75, 4100 Ringsted

Tidspunkt:

Kl. 09:30

Velkomst ved Allindelille Fredskov. Biolog Axel Frederik Møller, der er frivillig naturplejer i fredskoven vil vise os den unikke vegetation, der er særlig rig på vilde orkideer, heriblandt flueblomst, der i hele Danmark kun findes i Allindelille.  Deltagerne vil også få fortalt om den intensive naturplejeindsats, som er foregået igennem de sidste 10 år og om de mange kulturspor i form af både oldtids- og middelalderagre og om, hvordan de gamle driftsformer bruges til at sikre overlevelsen af disse sjældne arter.  Vi skal naturligvis også se de to stråtækte hytter, der blev opført som feltstationer af Københavns Universitet tidligt i 1900’tallet i forbindelse med banebrydende forskning om træers ånding. Vandreturen i skoven er på ca. 2½ kilometer, så sørg for at have fornuftigt fodtøj med/på!

Ca. klokken 12 vil vi spise ”frokost i det grønne”, hvor det vil være muligt at sidde ned på træstammer eller stole afhængigt af deltagerantallet.

Herefter kører vi videre til Haraldsted Præstegård, Haraldstedvej 89, 4100 Ringsted. Vi ser på den smukke historiske præstegård og går en tur i den idylliske parklignende have, som gennemskæres af en bæk, hvorefter vi kigger indenfor i den gamle middelalderkirke. Stedet spiller en central rolle i Danmarks middealderhistorie med Hvideslægten og mordet på Knud Lavard.

Næste stop er Kirkeladen i Vigersted, Vigerstedvej 2, 4100 Ringsted, hvor vi tager et kig på den gamle fredede ”tiendelade”, som har haft mange fun ktioner igennem tiderne.

Vi slutter på Bregnebjerggård, Snekkerupvej 83, 4140 Borup, hvor vi kan se, hvordan en meget velbevaret og egnstypisk firelænget bindingsværksgård ser ud. Gården er pietetsfuldt vedligeholdt ved en stor indsats igennem mange år af ejerne Birthe og Bjarne Lindegaard. Her siger vi så ”tak for i dag – og på gensyn”.

Praktiske oplysninger:

Deltagerbetaling: kr. 100,- for medlemmer af Foreningen Straatag og kr. 150,- for ”ikke medlemmer”. Beløbet skal indbetales på konto 0828-0000075647 med teksten ”16. maj” og navn og deltagerantal.  Betalingen skal ske senest den 30. april 2020 Tilmeldingen skal ske på formularen herunder senest den 15. april.

Der kan blive tale om begrænsning i deltagerantallet, så derfor vil det være en god ide at foretage til melding snarest.

Please type your full name.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input