Tilfredse medlemmer

Bestyrelsens beretning: Formanden fremlagde bestyrelsens beretning og fremhævede, at foreningens økonomi var særdeles god, og at de løbende opgaver blev løst fuldt tilfredsstillende. Der kommer fortsat mange henvendelser fra medlemmerne om rådgivning m.m., og disse sager løses generelt til medlemmernes tilfredshed. De afholdte medlemsarrangementer var også i 2015 særdeles velbesøgte og med et varieret indhold. Deltagerne har været meget tilfredse. Medlemstallet ligger nogenlunde konstant, men har igennem de seneste 4-5 år været vigende, men Foreningen Straatag er stadigværk en af de allerstørste folkelige foreninger, der arbejder med bygningskultur i bred forstand.

Brandmærkater

I bestyrelsen opfatter vi fortsat de manglende ressourcer som foreningens væsentligst problem. Vi har simpelt hen ikke personer nok, der har muligheder for at deltage i foreningsarbejdet, så dette hviler fortsat på meget få personer. En enkelt sag har fyldt en hel del i 2015, nemlig brandmærkningsordningen. Vi har fundet det nødvendigt at fremstille nye og bedre brandmærkater, og alle stråtagsejere, der har været tilmeldt brandmærkningsordningen har modtaget 3 nye brandmærkater af en bedre kvalitet end de tidligere. Hele beredskabssystemet, der har været under rekonstruktion, modtager nu en meddelelse om de nye brandmærkater og en ”reminder” om brandmærkningsordningen. Bestyrelsen håber at kunne udbygge det gode arbejde i 2016, hvor vi også vil iværksætte en hvervekampagne for at få nye medlemmer.

Torben Lindegaard Jensen
Formand