Positiv siden

Sådan set kunne beretningen for 2015 være genbrugt med nogle ganske få tekniske korrektioner. Regnskabsresultatet er fuldt tilfredsstillende, medlemstallet er nu igen stigende, årets arrangementer har været meget vellykkede og alt det mindre synlige arbejde med medlemspleje og netværksforbindelser fungerer overordentligt fint.

Brandmærkningsordningen

På negativsiden er det meste beklageligvis også ved dette gamle. Vi mangler fortsat frivillig arbejdskraft og ideer fra medlemmerne til at bringe foreningen videre fremad. Dette gælder indlæg og ideer til dette blad og det gælder med hensyn til ideer til større og udadvendte projekter til gavn for stråtagsejere og bygningskulturen. I 2016 har vi haft mange medlemshenvendelser om små og store problemstillinger, og dem har vi håndteret fint. Men nogle af de slidt større problemstillinger har givet os lidt hovedbrud. Således gælder det fortsat, at alt for mange er helt uvidende om brandmærkningsordningen. Det gælder uforståeligt nok også i tækkemandskredse, og hvad der er næsten lige så slemt, hos de offentlige myndigheder, og dette på trods af, at vi i 2016 havde fat i hele beredskabssystemet. Det vil vi fortsætte med at rette op på i 2017.

Temadage

Vi er i fuld gang med planlægningen af temadage og arrangementer for 2017, men i skrivende stund mangler endnu nogle detaljer. Vi vil snarest redegøre nærmere ved udsendelse af nyhedsbreve, og vi har besluttet at udvide aktivitetsniveauet med nogle mindre og lokale arrangementer af mere praktisk/faglig karakter. Disse vil typisk være besøg på stråtækte ejendomme, hvor der aktuelt udføres tække- og/eller større istandsættelsesarbejder, hvor der vil blive muligheder for at følge en igangværende proces og stille spørgsmål til de implicerede håndværkere. Dette politiske arbejde sammen med ligesindede er fortsat af stor vigtighed, og her må vi erkende, at ting tager tid. Nogle gange lykkes det ikke at skabe resultater, men andre gange tilsmiles vi af heldet og vi fortsætter derfor i 2017. Er vi ikke med på banen, har vi heller ikke indflydelse på resultatet.

Torben Lindegaard Jensen
Formand