Østerende 13,Ballum
6261 Bredebro  


Klgager juli08c

 

 

”Klægager” kaldes også  ”Den Gamle Digegrevegård”  og er en typisk marskgård bestående af 4 sammenbyggede længer opført i blank rødstensmur.  En ”digegreve” er den person, der har påtaget sig hvervet med at tilse digerne og tage ansvar for at iværksætte nødvendige udbedringsarbejder m.v.


Indtil for få år siden blev gården anvendt til moderne landbrugsproduktion med dyrehold, men nu er foderstofsiloer,  gyllebeholdere og  produktionsbygninger fra 1980’erne fjernet, og gården er under forvandling til et center for formidling af  vadehavskulturen og er rammer om Bed & Breakfast, møder, konferencer og arrangementer af forskellig slags.

 

Klaegager lade under laegtning

Bygningsanlægget, der er fra 1857, har siden omkring 1960 stået med eternittag, som netop i disse dage er under udskiftning til stråtag, og hele ejendommen stod med nyt stråtag i  2013. Det blev et fantastisk syn! "Klægager" blev i 2017 kåret som Danmarks smukkeste Bondegård.

 

 

Klaegager juli 08gaardsplads