Per Knoldsvej 58, Oksby
6857 Blåvand


per knold 2b

 

 

Per Knolds hus er et absolut minimalistisk hus, der takket være ejerens formåen stadig ligger på et forholdsvis åbent klitområde dækket af marehalm, lyng o.l.

Men gennem de sidste 30 år har sommerhusbebyggelsen truende trængt sig ind på det lille beskedne hus, der nu langtfra er så ”alene” som førhen.

Per Knolds hus fra slutningen af 1800’tallet blev bygningsfredet i 1991, og det står fremdeles og vidner om, at det er muligt at bygge utroligt smukt på trods af få og beskedne midler.


Dette hus er ikke arkitekttegnet, men et produkt af en lang og grundfæstet vestjysk byggeskik, både i udformning og materialeholdninger. Måtte andre sommerhusejere lade sig inspirere af dette smukke og enkle hus, som i dén grad er i harmoni og landskab og byggetradition.