Hønsehavevej 4, Lunde
5771 Stenstrup F


De fleste af læserne kender ”Grønnegård” fra DR1’s dramaserie, ”Arvingerne”.  I virkeligheden hedder gården Langkildegård og ligger på Sydøstfyn.

Langkildegrd luft

Langkildegård nævnes første gang i 1497, hvor den hørte til Odense bispens ejendom. Senere blev den fæstegård under Ørbæklunde og overgik til arvefæste i 1705. I 1781 overgik den til selveje og hørte indtil 1954 til den kendte ”Langkilde-slægt”.  I 1954 overgik den til Mex Jørgensen slægten og ejes i dag af Jørgen Mex Jørgensen.

Det nuværende bygningsanlæg er fra midten af 1800’tallet, og hovedbygningen/stuehuset fra 1844 står i det store og hele uforandret siden opførelsen. Huset er opført i sen-empire med blank gulstens mur og tag af naturskifer. Der hører en stor park med mange sjældne gamle træer til gården, der er enestående naturskønt beliggende.

Det var en brand der lå til grund for de nuværende bygningers opførelse, men på mirakuløs vis overlevede den store stråtækte bindingsværkslade fra 1780 på over 400 kvm bebygget areal. Desværre blev den nedrevet for år tilbage, da stråtaget var i en meget dårlig forfatning - og laden var i øvrigt funktionstømt. Et nyt stråtag ville vel have kostet den nette sum af godt 1 million kroner. Ud fra dette synspunkt var ønsket om en nedrivning bestemt forståeligt, men dens nedrivning er dog et stort kulturhistorisk tab.

Langkildegrd gl ladeLangkildegrd 1Langkildegrd 2012